• Styrelse

FÖRENINGARNAS STYRELSE

 

Ordförande: Rolf Persson

Rolf och hans hustru Åsa har varit fritidsboende i stugbyn sedan 2012. År 2017 blev de permanentboende.
Rolf har varit lärare i 26 år med ett förflutet i bussbranschen.
Rolf har suttit som vår ordförande sedan 2018.

 

Kassör: Maria Pedersen
Maria är vår nya kassör från 2023. Hon är permanentboende tillsammans med maken Peter. Maria har stor erfarenhet av arbete med ekonomi.

 
Sekreterare: Elna-Katrin Håkansson

Som sekreterare har vi Elna-Katrin. Hon har tillsammans med sin make Peter haft stuga i området sedan 2019. Styrelseuppdraget tog hon över vid årsmötet 2021.

 

Ledamot : Peter Johansson

Peter kom in i styrelsen 2021 då som Suppleant och sedan 2022 som ledarmot.

 

Suppleanter:

Kjell Ottosson och Bertil Rosvall

 

Revisorer:

Siri Waern och Urban Tordsson

Revisorssuppleant: Christina Pahlitzsch

 

Valberedning: Roland Pahlitzsch

Kontakta styrelsen