• Nyheter
SÖDRA LÖKARÖD Väder


Aktuella nyheter!

Vattenanalys Maj 2024

Nu har vårens vattenprover tagna och analyserats. Allt är ok enligt protokollet som nu finns att läsa under
Vattenanalyser.

Inlagt 240612

Dags för årsstämmor 2024

Medlemmarna i Södra Lökaröds Stugägares Ekonomiska Förening samt Södra Lökaröds Västra Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämmor söndagen den 16 juni 2024 kl.14. För att komma till Brösarps IF:s klubbstuga kör du förbi Apoteket, uppför backen där du finner idrottsplatsen till höger.


Inlagt 240524

Föreningarna i Södra Lökaröd Västra behöver Dig!

Vi söker sekreterare till styrelsen. Har du datorvana och intresse för att skriva?

Vi behöver även förstärka föreningen med fler aktiva i våra arbetsgrupper (vatten och vägar) och söker då främst Dig som bor här på heltid s.k. fast boende. Är du nyfiken?

Svara gärna i kommentarsfältet eller kontakta valberedningen så fort som möjligt helst innan 26/4.
E-mail: roland.pahlitzsch@gmail.com eller
Messenger: R. Claus Pahlitzsch

Fakta om föreningarna:
I våra arbetsgrupper samarbete vi kring vattenförsörjningen samt vägar och grönområde. Det finns redan aktiva medlemmar men om det blir fler fast boende så kan arbetet i området fördelas på fler och därmed bli lättare. Uppdraget innebär i första hand tillsyn av vattenanläggningen och tillsyn av vägarna kring området där du bor men kan också innebära lättare gemensamt arbete som felsökning och fylla i grus i gropar. Våra gruppledare Ronny Hansson (vägar) och Bertil Rosvall (vatten) leder idag arbetet och är behjälpliga på alla sätt.

Föreningarnas styrelse har övergripande översyn och ansvar av arbetet och håller i en hel del av det administrativa arbetet, ekonomiska beslut, bokföring samt stöttar i frågor som att ta reda på vad som gäller och sprida information.

Vi vill väl alla fortsätta ha bra vatten och körbara vägar?
Vatten är vår mest värdefulla naturresurs och viktigaste livsmedel. Vi får vårt dricksvatten från vår gemensamma vattenanläggning och ansvarar därför tillsammans för vår vattenförsörjning! Även vägarna och underhåll av dessa är vårt gemensamma ansvar.


Inlagt 240412

Vatten läckan hittad!

Under dagen hittades läckan och vår förbrukning är nu åter till det normala igen!

Stort tack till gänget som jobbat med detta och även till alla er som hört av er med information om era fastigheter.

 


Inlagt 240123

Vatten läckan fortsätter

Under de kommande två veckor kommer läcksökning ske dagtid från Mån-Fre 09:00-16:00 om vädret tillåter. Detta gör att man från och till kan vara utan vatten under dessa tider. Vattnet kan bli missfärgat och innehålla luft när felsökningen sker. Detta är helt normalt och bästa sättet är att bara spola ut det ur kranen innan du tappar upp vatten.

Om du har fastighet i västra området vänligen kolla din fastighet snarast och när du gjort det (eller om du gjort det den senaste veckan) kontakta maria@slokarod.se med infon om det. Allt för att vi skall kunna avskriva fastigheter där inte läcka finns och bättre kunna ringa in exakt vart vattnet tar vägen och underlätta felsökningen.

Inlagt 240121

Läcka!
Vi har under de senaste dygnen haft en ovanligt hög vattenförbrukning och misstänker att det finns en läcka någonstans i området.
Vänligen kontrollera era fastigheter eller be någon granne om hjälp.

Meddela gärna om ni inte har möjlighet att kontrollera er fastighet.

Ni kan även följa förbrukningen på vår sida

Inlagt 240113

Vattenanalys Oktober 2023
Då har höstens vattenprover tagna och analyserats. Allt är ok enligt protokollet som nu finns att läsa under
Vattenanalyser.

Inlagt 231017

Årets utdebiteringar
Skickades under slutet av förra veckan och bör dyka upp i era brevlåder dom närmsta dagarna. Föreningarna har driftsatt ett helt nytt administrationssystem för fakturering samt ett helt nytt bokföringssystem, vilket tagit lite tid då vi fått integrera det med bland annat banken. Här nedan är tre saker att tänka på:
 
1)      Från och med detta året när du betalar fakturorna via bankgirot måste du uppge OCR-nummer som står på fakturorna. Det går alltså inte längre att skriva meddelande.
 
2)      Du kan välja att få framtida fakturor som e-faktura direkt i din svenska internetbank. Detta anmäler du själv i din internetbank. Tänk på att du måste anmäla båda föreningarna: S LÖKARÖDS V. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING och SÖDRA LÖKARÖDS STUGÄGARE EK FÖR. Du behöver ange din unika kod för varje förening, som du hittar på respektive faktura, när du ansöker om e-faktura. Den koden är unik för varje förening, så kolla noga att det blir rätt kod när du ansöker.
 
3)      Du kan välja att få fakturorna och även annan information på e-post istället för på papper vilket kommer minska föreningarnas utgifter för porto och pappersutskrifter.

Anmälan om epost faktura eller om du byter t.ex. mailadress eller mobilnummer fixar du nu digitalt. Klicka ovan på rubriken ”Fastighetsägare inlogg”. Där använder du sedan de unika koderna för respektive förening som du hittar på dina fakturor.
Att tänka på: koden är unik för varje förening. Du måste alltså använda båda de unika koderna och göra samma sak för varje förening. Gör du ändringar på den ena föreningen så går det inte automatisk över på den andra.

 

Inlagt 230925

Parkslide
Sedan flera år tillbaka så finns parkslide på vissa ställen i vårt område. Vi önskar att ni läser på naturvårdsverkets hemsida som vi länkat till nedan med info om hur man går tillväga med denna växt för att minska möjligheten för den att sprida sig mer i vårt område.

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/Arter/arter-som-ej-omfattas-av-regler/parkslide/

Inlagt 230817

Nya personer i styrelserna och momspliktig verksamhet
Årsmöten för Södra Lökaröds Västra Samfällighetsförening (vägar) och Södra Lökaröds Stugägares ekonomiska förening (vatten).
hölls söndagen 2/7 2023. Representanter för 20 fastigheter var närvarande. För tredje gången sändes även årsmötena via internet.  
Protokollen från dessa årsmöten finns nu tillgängliga här nedanför samt under fliken "Dokument" med även tidigare årsmötesprotokoll.
Ny kassör blev Maria Pedersen, Åkervägen, med stor erfarenhet av ekonomi. Maria ersätter Ronny Hansson som efter 31 års förtjänstfullt arbete som kassör valt att trappa ner och därför avböjt omval som styrelseledamot. Ronny fortsätter som vägfogde och kommer lära upp vår nye suppleant Kjell Ottosson, Kärrvägen. Kjell har redan visat engagemang och hjälpt till med olika praktiska göremål. Kjell röstades även in som backup i vattengruppen. Både Maria och Kjell kommer att bli en viktig tillgång för föreningarna.
Urban Tordsson röstades in att tillsammans med Siri Waern vara föreningarnas revisor. Christina Pahlitzsch nyvaldes som revisorssuppleant.

Skattemyndigheten har beslutat att våra verksamheter skall vara momspliktiga.
Föreningarna kommer därför att lägga på 25% moms på de belopp som utdebiteras hösten 2023.
Läs mer på Moms i en samfällighetsförening | Skatteverket      www.skatteverket.se

Inlagt 230706
 

Vattenanalys (juni 2023)
Då har vi en ny rapport från senaste vattenanalysen med goda värden. Du finner som vanligt det senaste vattenprovet samt tidigare under fliken Stugföreningen. Nästa vattenprov tar vi under hösten 2023.

Inlagt 230706

Allmän information

Det finns en facebookgrupp för området.
Initiativet till gruppen på facebook för boende togs för något år av några nyinflyttade. Du hittar gruppen på facebook om du söker på Vi som bor i Södra Lökaröd/Myrestad eller https://www.facebook.com/groups/sodralokarod/.
Tanken är att alla som är medlemmar i gruppen snabbt skall kunna förmedla info om viktiga saker som vattenproblem eller andra händelser i området.Var och en som är medlem i gruppen kan också lägga ut saker man vill sälja eller skänka bort. 

Leta upp gruppen på facebook, läs reglerna och anmäl dig som medlem! 

Bommen stängd/öppen
Vi håller bommen stängd på Älgstigen/Röaleden, från och med sista helgen i april.
Sista helgen i oktober, när det finns risk för snö, öppnas bommen igen. 

Grensågning - kostsamt för föreningen
Grensågning längs vägarna och efterföljande uppsamling av grenar kostar åtskilliga tusen kronor. Om varje stugägare skötte uppgiften längs sitt vägavsnitt hade vi gjort en stor besparing i föreningen. Det finns några stugägare som sköter buskagen längs vägen men de är inte många. Det kan bli fler. Vi menar då inte de högsta och grövsta grenarna som dessutom inte är så många.

Det går för fort på våra vägar!
Inte sällan får vi rapporter om att vissa stugägare kör för fort med uppenbar risk för olyckor.
Det får helt enkelt inte hända att barn, vuxna, hundar eller katter kommer till skada till följd av att hastigheten varit för hög. Hastighetsgränsen inom fritidsbyn är 30 km/tim. Lätta på gasen och far inte fram i femtio eller mer. Tänk också på att det rör sig en hel del vilt inom området, främst rådjur, även om någon älg har synts under åren som gått. Dock skall sägas, att flertalet håller låg hastighet men vi vill att alla skall göra det

Det är max 30 km/tim som gäller. Respektera detta!


 

Vattenprov - vattenanalys (juni och oktober)
Två gånger om året tar vi vattenprov för analys av vattenkvaltéen. Analyserna brukar visa att vattnet har en utomordentlig god kvalité, alla värden är inom de ramar som Livsmedelverket har satt upp, så du kan med njutning dricka vårt vatten.
Till skillnad från kommunalt vatten kommer vårt vatten direkt från berggrunden och några tillsatser förekommer inte. pH-värdet justeras i våra filter där även grövre partiklar sorteras bort. Dessutom går allt vatten genom ett UV-filter som rensar bort eventuella colibakterier.

Analyserna omfattar kemiska prov dvs pH-värde och mätning av olika salter. Vidare undersöks förekomsten av metaller där det exempelvis är viktigt att kopparhalten inte är för hög.  Även förekomsten av radonhalten i vårt vatten mäts. Slutligen är förekomsten av coli-bakterier försumbar vilket vårt UV-filter garanterar. De kommuner som har problem med colibakterier i dricksvattnet har inte UV-filter i sina reningsverk.
Analysen hittar du under fliken "Stugföreningen".

 
Grundvattnet sjunker!
Bilden intill visar att grundvattennivån i vårt område är mycket under det normala. Detta innebär att tillrinningen i våra två brunnar är låg och långsam. (Statens Geologiska Institut 20-06-22)
Är vi i detta läge inte sparsamma med vattnet kan vattentillgången helt enkelt upphöra och vi kan inte diska vår disk eller spola på toaletten. En situation vi inte vill uppleva varför det är absolut nödvändigt att vi är mycket sparsamma med vattnet.

 

Inlagd 200630 

Varför två föreningar ?
Vi har två föreningar: Södra Lökaröds Västra Samfällighetsförening och S. Lökaröds Stugägares ek. för. Den förstnämnda (samfälligheten) handhar våra vägar och grönområden. Den ek föreningen svarar för vår vattenförsörjning.
Det kan tyckas märkligt och omständigt med två föreningar för samma område. Styrelsen har därför vid ett par tillfällen undersökt möjligheten att slå samman de båda föreningarna. Det har då stupat på att kostnaden för en sammanslagning blir orimligt hög. Det krävs en ny förrättning av Lantmäteriet, och det kostar!
 
För att komplicera bilden är vi också anslutna till en tredje förening, Brösarps Norra Samfällighetsförening. Den föreningen ansvarar för Myrestadsvägen och några andra angränsande vägar och eftersom vi använder dessa vägar så får vi också betala en slant för det.

I vår stugby har vi alla möjligheter att låta våra trädgårdar vara lite vildvuxna och därmed gynna insektslivet. Pollinatörer, bin, fjärilar med flera är oehört viktiga för vår fortlevnad. Redan nu måste exempelvis fruktodlare importera bisamhällen för att få fullgod pollinering. Så behöver det inte vara om alla, privatpersoner och lantbrukare gynnar pollinatörerna genom att odla mer blommor i landskapet. Visst är en välklippt och frodig gräsmatta vacker men lika vackert är intensivt surr och fladder i kryddlandet.
I vår stugby har vi alla möjligheter att låta våra trädgårdar vara lite vildvuxna och därmed gynna insektslivet. Pollinatörer, bin, fjärilar med flera är oehört viktiga för vår fortlevnad. Redan nu måste exempelvis fruktodlare importera bisamhällen för att få fullgod pollinering. Så behöver det inte vara om alla, privatpersoner och lantbrukare gynnar pollinatörerna genom att odla mer blommor i landskapet. Visst är en välklippt och frodig gräsmatta vacker men lika vackert är intensivt surr och fladder i kryddlandet.
När du som medlem ändrar fast bostadsadress, glöm inte att meddela oss detta!