• Nyheter
SÖDRA LÖKARÖD Väder


Aktuella nyheter!

Det är dags att betala - senast den 31/7 2024

Föreningarnas utdebiteringar är utskickade. Kolla er e-post! Sista betalningsdag är 31/7 på båda föreningarna. Skriv till "Kontakta styrelsen" under fliken Styrelsen här ovan om det är något du undrar.

Här nedan är tre saker att tänka på:
 
1)      När du betalar fakturorna via bankgirot måste du uppge OCR-nummer som står på fakturorna. (Det går alltså inte att skriva meddelande).
 
2)      Du kan välja att få fakturorna som e-faktura direkt i din svenska internetbank. Detta anmäler du själv i din internetbank. Tänk på att du måste anmäla båda föreningarna: S LÖKARÖDS V. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING och SÖDRA LÖKARÖDS STUGÄGARE EK FÖR. Du behöver ange din unika kod för varje förening, som du hittar på respektive faktura, när du ansöker om e-faktura. Den koden är unik för varje förening, så kolla noga att det blir rätt kod när du ansöker.
 
3)      Du får fakturorna och även annan information på e-post istället för på papper, vilket minskar föreningarnas utgifter för porto och pappersutskrifter. Önskar du pappersfaktura och annan information på papper måste du anmäla detta.

OBS! Om du byter t.ex. mailadress eller mobilnummer ändrar du det själv digitalt. Klicka ovan på rubriken ”Fastighetsägare inlogg”. Där använder du sedan de unika koderna för respektive förening som du hittar på dina fakturor.
Att tänka på: koden är unik för varje förening. Du måste alltså använda båda de unika koderna och göra samma sak för varje förening. Gör du ändringar på den ena föreningen så går det inte automatisk över på den andra.

 

Inlagt 240703

Nya personer i styrelse och införande av teknikgrupp 16/6 2024

Årsmötena för Södra Lökaröds Västra Samfällighetsförening (vägar) och Södra Lökaröds Stugägares ekonomiska förening (vatten).
hölls söndagen 16/6 2024. Representanter för 20 fastigheter var närvarande. För fjärde gången sändes även årsmötena via internet.  
Protokollen från dessa årsmöten finns nu tillgängliga under fliken "Dokument".
Ny sekreterare blev Ann-Christin Andersson som ersätter Elna-Katrin Håkansson som istället blev vald till ordförande. Förra ordförande Rolf Persson har efter 6 års arbete som ordförande avböjt omval, på grund av att han nu i början av sin pensionsålder väljer att lägga mer tid på resor. Rolf nyvaldes istället till suppleant i styrelsen vilket vi är glada för. I övrigt omval, se under fliken Styrelse.

Beslut togs om att införa Teknikgrupp på försök i ett år. 
Bakgrunden till förslaget är årets problem med mycket nedfallna träd och grenar, snö, snösmältning, översvämning, väg som kollapsade och vattenläckan. Det behövs fler som bor i området som kan rycka in och hjälpas åt när någon större händelse inträffar. Enligt förslaget organiseras Teknikgruppen med tre gruppledare (en gruppledare för vägar, en för vatten och en för IT) samt ytterligare fem medlemmar som är fastboende i området. Dessa fem tjänstgör efter ett rullande schema var femte vecka. Under tjänstgörande vecka inspekterar medlemmen och rapporterar/åtgärdar eventuella problem. 
Gruppledare för teknikgruppen - väg är Ronny Hansson.
Gruppledare för teknikgruppen - vatten är Bertil Rosvall.
Gruppledare för teknikgruppen - IT är Peter Johansson.
De fem medlemmarna i teknikgruppen är Ingemar Gustafsson, Kjell Ottosson, Peter Pedersen, Sebastian Sprill och Leif Andersson.

Urban Tordsson tillsammans med nyvalda Christina Pahlitzsch är föreningarnas revisorer, då Siri Waern avböjt omval. Ronny Hansson nyvaldes som revisorssuppleant.
Valberedningen består av Roland Pahlitzsch och nyval av Klas Sjöö.


I samband med att årsmötet skulle fastslå debiteringslängden informerade styrelsen om att den som är skriven på fastighetsadressen räknas som fast boende. Styrelsen kunde lättat informera att Skatteverkets beslut om momsdebitering har överklagats och föreningarna är nu momsfria igen! Läs mer i årsmötesprotkollen.

Inlagt 240703
 


Uppdatering i vattenläget Problemet löst! 26/6 2024
Pumpen i borran som producerar mest vatten hade efter sina 15år i drift givit upp! Denna pump är nu bytt och den nya jobbar nu intensivt med att fylla på vår reservoar igen vilket kommer ta knappt ett dygn.
Tack till alla som hjälpt till under dessa dagar med felsökning! Och även ett stort tack till alla som stått ut med den tillfälliga vattenbristen!

Inlagt 240626

Uppdatering i vattenläget 22/6 2024
Vi önskar att ni fortsätter hushålla med vattnet! Ha i åtanke att även om du har vatten i kranen så kan ett "onödigt" uttag göra att grannar en bit i från dig inte har något vatten alls.
Vi har precis haft vatten-teknikern på plats och inga fel på filtrena, tryckkärl och ventiler. Problemet verkar finnas i borrornas pumpar som inte pumpar upp med tillräckligt högt tryck. Vi har kontakt med teknikern även för detta men dessa kan först komma till oss efter tisdag.
Så ha fortsatt tålamod!

Inlagt 240622

Uppdatering i vattenläget 21/6 2024
Felsökning pågår fortfarande och det är viktigt att alla är sparsamma med vattnet så att där finns till alla.
Problemet har ringats in mer nu och vi har även fått kontakt med tekniker. Midsommarhelgen som är nu försvårar felavhjälpning men vi jobbar så mycket vi kan på att försöka lösa det!

Inlagt 240621

Problem med vattentryck pågrund av misstänkt fel på borra! 21/6 2024
Efter kvällens problem med lågt tryck i vattenkranarna så har vi nu felsökt vattensystemet och en av våra borror levererar inte vatten som den skall. Eftersom de sitter 100m ner i berget är det inget vi själva kan lösa så vi kommer imorgon att kontakta företaget som hjälper oss med detta. Att det även är midsommarsafton kommer antagligen göra det besvärligt att få problemet löst direkt. Men vi får hålla tummarna.
Eftersom vi nu bara får in en mindre del med vatten i vår resorvar så behöver vi alla hushålla med vattnet tills problemet är löst. Skulle vattnet ta slut i resorvaren, sjunker trycket igen, precis som det gjorde nu ikväll.
Vi kommer uppdatera er här samt på facebook så fort vi får mer information!

Inlagt 240621


Vattenanalys Maj 2024
Nu har vårens vattenprover tagna och analyserats. Allt är ok enligt protokollet som nu finns att läsa under
Vattenanalyser.

Inlagt 240612


Dags för årsstämmor 2024
Medlemmarna i Södra Lökaröds Stugägares Ekonomiska Förening samt Södra Lökaröds Västra Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämmor söndagen den 16 juni 2024 kl.14. För att komma till Brösarps IF:s klubbstuga kör du förbi Apoteket, uppför backen där du finner idrottsplatsen till höger. Länk till youtube är https://www.youtube.com/live/MkJGd26FL-w?si=W8N5bFxRod4cua90


Inlagt 240524


Vattenläckan hittad! 23/1 2024
Under dagen hittades läckan och vår förbrukning är nu åter till det normala igen!
Stort tack till gänget som jobbat med detta och även till alla er som hört av er med information om era fastigheter.

Inlagt 240123

Vattenläckan fortsätter 21/1 2024
Under de kommande två veckor kommer läcksökning ske dagtid från Mån-Fre 09:00-16:00 om vädret tillåter. Detta gör att man från och till kan vara utan vatten under dessa tider. Vattnet kan bli missfärgat och innehålla luft när felsökningen sker. Detta är helt normalt och bästa sättet är att bara spola ut det ur kranen innan du tappar upp vatten.

Om du har fastighet i västra området vänligen kolla din fastighet snarast och när du gjort det (eller om du gjort det den senaste veckan) kontakta maria@slokarod.se med infon om det. Allt för att vi skall kunna avskriva fastigheter där inte läcka finns och bättre kunna ringa in exakt vart vattnet tar vägen och underlätta felsökningen.

Inlagt 240121

Läcka! 13/1 2024
Vi har under de senaste dygnen haft en ovanligt hög vattenförbrukning och misstänker att det finns en läcka någonstans i området.
Vänligen kontrollera era fastigheter eller be någon granne om hjälp.
Meddela gärna om ni inte har möjlighet att kontrollera er fastighet.
Ni kan även följa förbrukningen på vår sida

Inlagt 240113

Allmän information

Det finns en facebookgrupp för området.
Initiativet till gruppen på facebook för boende togs för något år av några nyinflyttade. Du hittar gruppen på facebook om du söker på Vi som bor i Södra Lökaröd/Myrestad eller https://www.facebook.com/groups/sodralokarod/.
Tanken är att alla som är medlemmar i gruppen snabbt skall kunna förmedla info om viktiga saker som vattenproblem eller andra händelser i området.Var och en som är medlem i gruppen kan också lägga ut saker man vill sälja eller skänka bort. 

Leta upp gruppen på facebook, läs reglerna och anmäl dig som medlem! 

Bommen stängd/öppen
Vi håller bommen stängd på Älgstigen/Röaleden, från och med sista helgen i april.
Sista helgen i oktober, när det finns risk för snö, öppnas bommen igen. 

Parkslide
Sedan flera år tillbaka så finns parkslide på vissa ställen i vårt område. Vi önskar att ni läser på naturvårdsverkets hemsida som vi länkat till nedan med info om hur man går tillväga med denna växt för att minska möjligheten för den att sprida sig mer i vårt område.

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/Arter/arter-som-ej-omfattas-av-regler/parkslide/

Inlagt 230817

Grensågning - kostsamt för föreningen
Grensågning längs vägarna och efterföljande uppsamling av grenar kostar åtskilliga tusen kronor. Om varje stugägare skötte uppgiften längs sitt vägavsnitt hade vi gjort en stor besparing i föreningen. Det finns några stugägare som sköter buskagen längs vägen men de är inte alla. Det kan bli fler. Vi menar då inte de högsta och grövsta grenarna som dessutom inte är så många.

Det går för fort på våra vägar!
Inte sällan får vi rapporter om att vissa stugägare kör för fort med uppenbar risk för olyckor.
Det får helt enkelt inte hända att barn, vuxna, hundar eller katter kommer till skada till följd av att hastigheten varit för hög. Hastighetsgränsen inom fritidsbyn är 30 km/tim. Lätta på gasen och far inte fram i femtio eller mer. Tänk också på att det rör sig en hel del vilt inom området, främst rådjur, även om någon älg har synts under åren som gått. Dock skall sägas, att flertalet håller låg hastighet men vi vill att alla skall göra det

Det är max 30 km/tim som gäller. Respektera detta!


 

Vattenprov - vattenanalys (juni och oktober)
Två gånger om året tar vi vattenprov för analys av vattenkvaltéen. Analyserna brukar visa att vattnet har en utomordentlig god kvalité, alla värden är inom de ramar som Livsmedelverket har satt upp, så du kan med njutning dricka vårt vatten.
Till skillnad från kommunalt vatten kommer vårt vatten direkt från berggrunden och några tillsatser förekommer inte. pH-värdet justeras i våra filter där även grövre partiklar sorteras bort. Dessutom går allt vatten genom ett UV-filter som rensar bort eventuella colibakterier.

Analyserna omfattar kemiska prov dvs pH-värde och mätning av olika salter. Vidare undersöks förekomsten av metaller där det exempelvis är viktigt att kopparhalten inte är för hög.  Även förekomsten av radonhalten i vårt vatten mäts. Slutligen är förekomsten av coli-bakterier försumbar vilket vårt UV-filter garanterar. De kommuner som har problem med colibakterier i dricksvattnet har inte UV-filter i sina reningsverk.
Analysen hittar du under fliken "Stugföreningen".

 
Grundvattnet sjunker!
Bilden intill visar att grundvattennivån i vårt område är mycket under det normala. Detta innebär att tillrinningen i våra två brunnar är låg och långsam. (Statens Geologiska Institut 20-06-22)
Är vi i detta läge inte sparsamma med vattnet kan vattentillgången helt enkelt upphöra och vi kan inte diska vår disk eller spola på toaletten. En situation vi inte vill uppleva varför det är absolut nödvändigt att vi är mycket sparsamma med vattnet.

 

Inlagd 200630 

Varför två föreningar ?
Vi har två föreningar: Södra Lökaröds Västra Samfällighetsförening och S. Lökaröds Stugägares ek. för. Den förstnämnda (samfälligheten) handhar våra vägar och grönområden. Den ek föreningen svarar för vår vattenförsörjning.
Det kan tyckas märkligt och omständigt med två föreningar för samma område. Styrelsen har därför vid ett par tillfällen undersökt möjligheten att slå samman de båda föreningarna. Det har då stupat på att kostnaden för en sammanslagning blir orimligt hög. Det krävs en ny förrättning av Lantmäteriet, och det kostar!
 
För att komplicera bilden är vi också anslutna till en tredje förening, Brösarps Norra Samfällighetsförening. Den föreningen ansvarar för Myrestadsvägen och några andra angränsande vägar och eftersom vi använder dessa vägar så får vi också betala en slant för det.

I vår stugby har vi alla möjligheter att låta våra trädgårdar vara lite vildvuxna och därmed gynna insektslivet. Pollinatörer, bin, fjärilar med flera är oehört viktiga för vår fortlevnad. Redan nu måste exempelvis fruktodlare importera bisamhällen för att få fullgod pollinering. Så behöver det inte vara om alla, privatpersoner och lantbrukare gynnar pollinatörerna genom att odla mer blommor i landskapet. Visst är en välklippt och frodig gräsmatta vacker men lika vackert är intensivt surr och fladder i kryddlandet.
I vår stugby har vi alla möjligheter att låta våra trädgårdar vara lite vildvuxna och därmed gynna insektslivet. Pollinatörer, bin, fjärilar med flera är oehört viktiga för vår fortlevnad. Redan nu måste exempelvis fruktodlare importera bisamhällen för att få fullgod pollinering. Så behöver det inte vara om alla, privatpersoner och lantbrukare gynnar pollinatörerna genom att odla mer blommor i landskapet. Visst är en välklippt och frodig gräsmatta vacker men lika vackert är intensivt surr och fladder i kryddlandet.
När du som medlem ändrar fast bostadsadress, glöm inte att meddela oss detta!