Här bredvid finns den senaste  analysrapporten att ladda ned.
Har du frågor? Skicka ett mail under fliken styrelse.


Vattenprov tar vi två gånger per år. Normalt i maj och slutet av september. Provet lämnas till ett laboratorie i Kristianstad som analyserar provet och levererar den rapport som finns här bredvid. Laboratoriet följer Livsmedelverkets anvisningar.

UV-filter

Måndagen den 18 augusti 2014 installerades ett UV-filter i Pumphuset. Filtret rensar bort bakterier, bl.a. kolibakterier. Installationen gör vi i förebyggande syfte.
Vattenproverna vi tagit under årens lopp har visat normal och godkänd halt av bakterier. Dock finns det en risk avseende borrade brunnar att ytvatten tränger ned i brunnen med följd att bakteriehalten ökar. Denna risk elimineras genom installationen av UV-filtret.
De kraftiga och intensiva regnväder som tycks bli allt vanligare kan bidra till att ytvatten söker sig ned i brunnarna.


Nya större filter

I början på juni 2018 installerades i pumphuset nya vattenfilter med större mängd filtermassa än de tidigare. Orsaken till bytet är att den ökade förbrukningen av vatten medför att filtermassan i de gamla filtren ej var tillräcklig och innebar sjunkande pH.värde. De gamla filtren hade använts under 10 års tid.

En kontinuerlig och jämn ökning av förbrukning av vatten är helt naturlig med tanke på att många stugägare har installerat både diskmaskin och tvättmaskin. Antalet duschar har också ökat.