Pumphuset - Södra Lökaröds Stugförening

Bilderna ovan är från föreningens pumphus där vårt vatten pumpas upp från 100 meters djup och distribueras till föreningens medlemmar. Överst till vänster ser du den central som övervakar anläggningen och skickar SMS till vattenmännen om något ej fungerar som det skall.
Nästa bild visar toppen av filtren som renar vattnet, justerar pH-värde mm. Den högra bilden i andra raden visar el-skåpet som just när bilden togs visar att en av tryckpumparna är i gång. Pumparna håller ett tryck på utgående vatten som ligger mellan två och fyra kg. Mätaren i tredja raden visar att aktuellt tryck är 3,5 kg. Nästa bild i tredje raden visar reservoartanken som ligger nedgrävd utanför pumphuset. Den rymmer 60 kubikmeter renat vatten som ser till att systemet klarar höga tillfälliga vattenförbrukningar.
Andra bilden i fjärde raden visar mätaren som registrerar förbrukningen som vattenmännen varje vecka läser av och antecknar i loggen. Nästa bild  visar exempel på vattenanalysflaskor som lämnas in på ett laboratorium i Kristianstad för analys och som resulterar i de analysrapporter vi redovisar två gånger per år. I övrigt finns det mycket rör och ventiler i pumphuset samt två stora hydrofortankar som med hjälp av pumpar håller rätt tryck på vattnet.

Klicka på bilderna för att se dem större!