• S Lökaröd
Över denna bro vid Lillehemsvägen gick en gång vägen från Albo Härad till Gärds Härad. Markägaren har föredömligt rensat bort sly och träd.
Över denna bro vid Lillehemsvägen gick en gång vägen från Albo Härad till Gärds Härad. Markägaren har föredömligt rensat bort sly och träd.

Så var det förr i S. Lökaröd

På denna sida kommer vi att samla artiklar från tidningar och annan information om hur livet gestaltade sig i S. Lökaröd före stugbyarnas tid då det endast fanns en samling gårdar och något hus.
Initiativet kommer från Ronny Hansson som i sina gömmor fann material som beskrev gamla tider.
- Kan inte detta vara något för hemsidan, undrade han? Jo visst! Det finns säkert ett intresse att läsa om hur det var förr i S. Lökaröd.

 

Vet du som läser detta något om livet förr i S Lökaröd ber vi dig höra av dig eller skicka ett mail!

Flertalet av texterna lägger vi ut som s.k. pdf-filer som du öppnar genom att dubbelklicka. Detta kräver att du har programmet Acrobat Reader på din dator. Ett program som finns att hämta utan kostnad på nätet. Med Acrobat Reader kan du spara dokumentet på din dator och skriva ut det

Barndomens S. Lökaröd.
Artikeln ovan är författad av Börje R Johansson som växte upp i gården som ligger alldeles i början av Bokvägen.
I artikeln beskriver han livet i S. Lökaröd, kring 1930-talet långt innan stugbyarna uppfördes.

Vidare finns en artikel om den tyska V-2 bomb som slog ned en bit i från Brösarp 1944.

Äldre Kartor
Nedan fimms tre kartor som visar S Lökaröd i slutet av 1700-talet och en bit in på 1900-talet.
"På den jord du idag har ditt fritidshus har sedan århundraden brukats av bönder som bodde i den lilla byn med fyra gårdar."

Inlagd 1903

Karta S Lökaröd 1767
På den tiden bestod Lökaröd av fyra gårdar som låg samlade i norr.
Klicka på bilden för att förstora den.

Inlagd 1903

Karta S Lökaröd 1787
Jämfört med ovanstående karta är denna 20 år yngre men visar i övrigt samma samling gårdar.
Klicka på bilden för att förstora den.

Inlagd 1903

Karta S Lökaröd 1926
Två gårdar finns på samma plats som de äldre kartorna visar. I övrigt har mycket förändrats jämfört med idag. Klicka på bilden för att förstora den.

Inlagd 1903